คุณวรนุช เดชะไกศยะ เข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ในตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information and Operations ก่อนมาร่วมงานกับธนาคาร คุณวรนุช ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในธุรกิจการเงินการธนาคารมานานกว่า 30 ปี  เคยได้รับรางวัลผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นในระดับอาเซียนอันดับที่ 1 ของ CIO50 Top 50 Tech leaders in ASEAN จาก  IDG ปีพ.ศ. 2562  และ Chief Information Technology of the year จาก The Asian Banker ในปีเดียวกัน ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมถึงขับเคลื่อนนวัตกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นผู้ผลักดันองค์กรจนประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

 

ในด้านการศึกษา คุณวรนุช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย