คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการโอนเงิน
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์


อัปโหลดข้อมูลบริการ SCB Transfer
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ ORFT
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ Smart Credit Next Day
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
อัปโหลดข้อมูลบริการ PromptPay
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงิน


ดาวน์โหลดรายงานจากรายการโอนเงิน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการจ่ายเงินเดือน
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนด้วยตนเอง
สร้างและอนุมัติคำขอจ่ายเงินเดือนผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ
 

การสร้าง/จัดการรายการจ่ายเงินเดือนผ่านการอัปโหลดไฟล์

 
 

การอัปโหลดข้อมูลบริการจ่ายเงินเดือน (Payroll)
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
การอัปโหลดข้อมูลบริการจ่ายเงินเดือนทุกธนาคาร มีผลวัดถัดไป
 
ภาพรวมการอัปโหลดไฟล์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์

การดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินเดือน
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการชำระบิลผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการชำระบิล
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการชำระบิลด้วยตนเอง

การดาวน์โหลดรายงานการชำระบิล

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการชำระบิล
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการชำระบิลอิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างรายการชำระบิลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

การดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากบัญชีผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินต่างประเทศโดยการหักจากวงเงินสินเชื่อทรัสต์รีซีท (T/R) ผ่านหน้าจอ


สร้างรายการโอนเงินต่างประเทศ
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินต่างประเทศด้วยตนเอง

การดาวน์โหลดรายงานการโอนเงินต่างประเทศ

 
 

ดาวน์โหลดรายงานเงินโอนต่างประเทศขาออก
 

การสร้าง/จัดการรายการสั่งซื้อสมุดเช็คผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สั่งซื้อสมุดเช็ค
 
อนุมัติโดย OTP ผ่านเว็บไซต์
อนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านเว็บไซต์
เปิดใช้งานสมุดเช็ค
 

การดาวน์โหลดรายงานเช็ค

 
 

ดาวน์โหลดรายงานการสั่งซื้อสมุดเช็ค
ดาวน์โหลดรายงานจากเมนูรายงาน

การดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสด

PDF

VDO


ดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสดระหว่างวัน
 
ดาวน์โหลดรายงาน การรับฝากเช็คและเงินสดย้อนหลัง
 

การเข้าใช้งาน (Login)

PDF

VDO


การเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกสำหรับคนไทย
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกสำหรับชาวต่างชาติ
 
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้าย้ายระบบ
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้า SCB Business Net ย้ายระบบ
 
การเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้า SCB Business Net ย้ายระบบ (กรณีเป็นผู้ใช้งานมากกว่า 1 บริษัท)
 
การขอชื่อผู้ใช้งานใหม่ กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน
การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

สรุปข้อมูลบัญชี (Account Summary)

 
 

การดาวน์โหลดบัญชีและรายการเดินบัญชี
การค้นหาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
 

การสร้างข้อมูลผู้รับเงิน (Recipient Profiles)

 
 

สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านหน้าจอ
สร้างข้อมูลผู้รับเงินผ่านการอัปโหลดไฟล์
 

การจัดการรายการ (Manage Transaction)

 
 

การเรียกคืนรายการเพื่อแก้ไข
 
การแก้ไขรายการ
 
การยกเลิกรายการ
 
การเรียกคืนรายการอัปโหลดเพื่อแก้ไข
 
การแก้ไขรายการอัปโหลด
 

การตรวจสอบหรืออนุมัติรายการ (Review or Approve Transaction)

 
 

การตรวจสอบรายการคำขอและประวัติทำรายการ
 
การส่งกลับรายการ
 
การไม่อนุมัติรายการ
 

การตั้งค่าผู้ใช้งาน (User Setting)

 
 

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่าการแสดงข้อมูลบางส่วน
 

คู่มือการใช้งานผ่านโมบายแอป

การสร้าง/จัดการรายการโอนเงินผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการโอนเงิน
 
การอนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
การอนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านโมบายแอป
สร้างและอนุมัติคำขอรายการโอนเงินด้วยตนเอง
 

การแชร์รายงานโอนเงิน

 
 

การแชร์รายงานโอนเงิน
 

การสร้าง/จัดการรายการชำระบิลผ่านหน้าจอ

PDF

VDO


สร้างรายการชำระบิล
 
การอนุมัติโดย OTP ผ่านโมบายแอป
การอนุมัติโดย SCB Digital Token ผ่านโมบายแอป
สร้างและอนุมัติคำขอรายการชำระบิลด้วยตนเอง
 

การแชร์รายงานการชำระบิล

 
 

การแชร์รายงานการชำระบิล
 

การเข้าใช้งาน (Login)

PDF

VDO


การเข้าใช้งานครั้งแรก โดยชื่อผู้ใช้งาน
การเข้าใช้งานครั้งแรก โดยข้อมูลที่สมัคร
การเข้าใช้งานเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ โดยชื่อผู้ใช้งาน
 
การเข้าใช้งานเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ โดยข้อมูลที่สมัคร
 

การเปิดใช้งาน SCB Digital Token

 
 

การเปิดใช้งานครั้งแรก
การเปิดใช้งาน กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์
 

สรุปข้อมูลบัญชี (Account Summary)

 
 

การดูสรุปข้อมูลบัญชี
 
การค้นหาและการตรวจสอบบัญชี
 
การขอรายการเดินบัญชี
 
การดาวน์โหลดรายงานสรุปบัญชี
 

การตั้งค่าผู้ใช้งาน (User Setting)

 
 

การตั้งค่าการแสดงข้อมูลบางส่วน
 

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

Company Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ที่สามารถจัดการข้อมูลบริษัทและผู้ใช้งานได้

การจัดการข้อมูลบริษัท

PDF

VDO


การกำหนดวงเงินต่อวันของบริษัท

การจัดการข้อมูลและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

 
 

การเพิ่มบทบาทผู้ใช้งานให้มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง
 
การเพิ่มผู้ใช้งานโดยการคัดลอกสิทธิ์จากผู้ใช้งานเดิม
การเพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ทำรายการ
การเพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการ
การเพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ตนเองสร้าง
การเพิ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลบัญชีและดาวน์โหลดรายงาน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ