ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการยืนยันชำระเงินตาม L/C กับผู้ขายที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า เพราะไม่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C
  • ผู้ขายต้องแจ้งผู้ซื้อให้เปิด L/C โดยแต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์* เป็นธนาคารรับแจ้ง L/C (Advising Bank) ธนาคารผู้ยืนยัน L/C (Confirming Bank) รวมถึงเป็นธนาคารผู้รับเอกสาร (Negotiating Bank) และต้องมีเงื่อนไขการชำระเงินแบบ Reimbursement
  • เมื่อผู้ขายยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ของ L/C แล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์จะชำระเงินแทนให้กรณีที่ธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถชำระเงินได้ หรือกรณีที่ประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C มีข้อบังคับห้าม ชำระเงิน Feature

จุดเด่นของบริการ

รับยืนยันการชำระเงินตาม L/C ที่เปิดโดยธนาคารต่าง ๆ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สามารถผลิตหรือส่งสินค้าได้อย่างมั่นใจว่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอน

  • ลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C

  • ช่วยขยายฐานการค้าด้วยการสนับสนุนการขายภายใต้ L/C กับคู่ค้าทั่วโลก รวมถึงการค้ากับตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง

  • เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ด้วยการใช้ L/C ที่ได้รับยืนยันการชำระเงินแล้ว เพื่อขอให้ธนาคารรับซื้อ/ซื้อลดเอกสาร ภายใต้ L/C

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ