ลักษณะบริการ

  • บริการโอนสิทธิตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ของผู้ขายให้แก่ผู้รับ ประโยชน์ที่ 2 เช่น ผู้ผลิตสินค้า ตามคำขอของผู้ขาย โดยธนาคารจะเปิด Transfer L/C ผ่าน Presenting Bank ให้แก่ผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทยนั้นธนาคารจะแจ้ง Transfer L/C โดยตรง)

  • อาจเป็นการโอนสิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ อีกทั้งจะโอนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์กี่รายก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินตาม L/C ต้นฉบับ

  • โดยเมื่อผู้ผลิต (ผู้รับโอนสิทธิ์) ส่งออกสินค้าตาม Transfer L/C แล้วจะส่งเอกสารมาที่ธนาคารเพื่อประกบกับเอกสารของผู้ขาย แล้วให้ธนาคารเรียกชำระเงินจากธนาคารของผู้ซื้อ และเมื่อได้รับเงินธนาคารจะทำหน้าที่กระจายเงินตามสัดส่วนของการโอนสิทธินั้นๆ

  • ทั้งนี้ต้องเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่ Advise ผ่านธนาคารพร้อมกำหนดให้ธนาคารเป็น Transferring Bank

  • ผู้ขายต้องแจ้งผู้ซื้อให้ระบุชื่อธนาคารรับแจ้ง L/C ( Advising Bank) เป็น Siam Commercial Bank (SWIFT Code: SICOTHBK) พร้อมทั้งกำหนดให้ธนาคารเป็น Transferring Bank

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ( Certified Documentary Credit - Specialist: CDCS) ที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

รองรับธุรกรรมธนาคารต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีป ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มสภาพคล่องในการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขาย ไม่ต้องใช้วงเงินที่มีกับธนาคารในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยโอนสิทธิ์ตาม L/C เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน
  • เป็นวิธีที่ช่วยผู้ขายสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าอย่างแน่นอน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C ทุกประการ นับเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอีกวิธีหนึ่ง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ