ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ที่ผู้ขายได้ส่งสินค้าไปแล้ว และยื่นเอกสารให้กับธนาคารเพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิดL/C ที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
  • ธนาคารจะตรวจเอกสารตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใน L/C เพื่อผู้ขายสามารถแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน (กรณีที่ตรวจพบว่าผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนด) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุแห่งการถูกปฏิเสธชำระเงินได้
  • เมื่อธนาคารผู้เปิด L/C โอนเงินค่าสินค้ามายังธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการเรียกเก็บให้ทราบแล้วนำเงินเข้าบัญชีผู้ขาย

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS) ที่ให้บริการ และพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

บริการรับทำรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มั่นใจความถูกต้องของเอกสารเรียกเก็บเงินตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใน L/C ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธชำระเงิน
  • ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามการรับชำระเงินแทนผู้ขาย
  • เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเสนอให้ ธนาคารรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้ L/C รวมทั้งการรับซื้อ/ซื้อลดแบบไม่ไล่เบี้ย

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ