ลักษณะบริการ

โอนเงินต่างประเทศขาออกสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ไปกลุ่มประเทศ AEC ภายในวันเดียว เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
ประเทศที่ให้บริการ

บรูไน, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย

เงื่อนไขบริการ

ลูกค้าต้องยื่นธุรกรรมที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือส่งรายการผ่าน SCB Business Net ก่อนเวลา Cut off time ที่ทางธนาคารกำหนดตามแต่ละประเทศในวันทำการของธนาคาร

  • ก่อน 12:00 น. บรูไน
  • ก่อน 13:00 น. ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์
  • ก่อน 13:30 น. กัมพูชา, ลาว
  • ก่อน 14:00 น. เมียนมาร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย

                - ข้อกำหนดในการโอนเงินต่างประเทศขาออก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปลายทางผู้รับโอน

                - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

ในวันเดียว คือเงินถึงธนาคารของผู้รับเงินปลายทางในวันเดียวกับที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมที่ธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ประโยชน์ของบริการ

  • ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเร็วขึ้น ทำให้การค้าคล่องตัวขจัดปัญหาที่ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าคู่ค้าจะได้รับเงิน และดำเนินการจัดส่งสินค้าให้

  • เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการจัดการทางการเงินโดยไม่ต้องสำรองเงินล่วงหน้าหลายวัน

  • การค้าสะดวกรวดเร็วเพิ่มความพึงพอใจให้กับคู่ค้า

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ