ลักษณะบริการ

  • ธนาคารให้บริการเปิด Letter of Credit (L/C) กับผู้ซื้อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้ซื้อสามารถเปิด L/C ได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

  • ธนาคารจะระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และเงืjอนไขต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารการค้าตามที่คู่ค้าได้ตกลงกันไว้ลงใน L/C และส่งให้กับผู้ขายผ่านธนาคารผู้รับแจ้ง L/C

  • เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C และส่งเอกสารผ่านธนาคารผู้ขาย มายังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไข L/C แล้วแจ้งให้ผู้ซื้อชำระเงินเพื่อรับเอกสาร หรือพิจารณาชำระเงินในกรณีที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ L/C (Discrepancy)

  • ธนาคารให้บริการแก้ไข L/C (L/C Amendment) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ออกให้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใน L/C ร่วมกัน

จุดเด่นของบริการ

มั่นใจออก L/C ได้อย่างถูกต้อง แน่นอน

L/C ที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS) ที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

สะดวกกับบริการออนไลน์ สามารถเปิด L/C ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อจากทางธนาคาร ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากธนาคารเป็นผู้รับรองการชำระเงิน

  • การชำระเงินด้วย L/C เพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้า

  • เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทอมการชำระเงินใน L/C

  • ช่วยบริหารการซื้อสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ