จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

จุดมุ่งหมายของจรรยาบรรณ เป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานใหญ่:

ชั้น 19 โซน B อาคาร SCB Park Plaza 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์:

(662) 544 4269

โทรสาร:

(662) 544 2658

อีเมล:

investor.relations@scb.co.th

 

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง email เข้าร่วมกับเราเพื่อรับข่าวสารอัพเดทล่าสุดต่างๆ