สินเชื่อ ดอกดี

ยามคับขันก็สบายใจได้ กับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สมัครง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

 

เงินกู้ก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก้อนใหญ่ ดอกดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด12.99% ต่อปี 

เงินสดพร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน

เงินกู้พร้อมใช้ ไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 16% ต่อปี เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก*

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี และแบ่งชำระรายเดือน

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชี
บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวน เป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  >=500,000 12.99%
  150,000 - 499,999 16.00%
  100,000 - 149,999 18.00%
  50,000 - 99,999 21.00%
  10,000 - 49,999 24.00%


 • ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สินเชื่อรวมหนี้ผ่อนสบาย

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษสุด 10.99% ต่อปี ผ่อนเริ่มต้นหมื่นละ 230 บาท /เดือน*

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 10.99%
  150,000 -299,999 11.99%
  30,000- 149,000 12.99%
  20,000- 29,999 19.99%

  * กรณีวงเงินกู้ 30,000 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 690 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นหมื่นละ 230 บาท (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปี (Effective rate)

  **กรณีวงเงินกู้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 19.99% ต่อปี (Effective rate)


 • ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH

 • ตารางอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  3 รอบบัญชีแรก* รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
  >=300,000 0% 16%
  100,000-299,999 0% 20%
  50,000-99,999 0% 22%
  10,000-49,999 0% 24%


 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะกลุ่มที่รับเงินโอน UCT เท่านั้น ไม่รวมบริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY
 • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
  - ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ
 • กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับบัตรเครดิต

ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ให้ท่านเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.74% ต่อเดือน* (แบบคงที่) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 8, 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 16% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36 เดือน เมื่อทำรายการผ่านช่องทาง SCB EASY App & SCB EASY NET

**หมายเหตุ: กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะปิดยอดผ่อนชำระต่อเดือนทุกงวดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อน ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่าน SCB Call Center 0 2777 7777 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าที่คงค้างพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

 

ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน

บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ช่วยให้ท่านสนุกกับการใช้จ่าย โดยเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสินค้าและบริการจากยอดเต็มจำนวนเป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนเบาๆ สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ด้วยดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.74% ต่อเดือน*(แบบคงที่) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 9, 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 16% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18, 24, 36 เดือน เมื่อทำรายการผ่านช่องทาง SCB EASY App & SCB EASY NET

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

 

 

สำหรับบัตร Speedy Cash

ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน

 1. เพิ่มความคล่องตัวให้ชีวิต ด้วยบริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเปลี่ยนวงเงินบัตรกดเงินสด Speedy Cash คงเหลือของคุณเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที ผ่าน SCB EASY App
 2. รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.79% ต่อเดือน (แบบคงที่) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (เฉพาะช่องทางแอป SCB EASY และการแบ่งชำระแบบรายเดือนเท่านั้น)
 3. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 4, 6, 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 12, 24 เดือน หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาทสามารถเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือน
 5. รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ทันทีเมื่อทำรายการเสร็จ
 6. กรณีปิดบัญชี Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน ก่อนกำหนด ท่านต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม เท่ากับผลต่างระหว่างดอกเบี้ยที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25%) กับดอกเบี้ยที่ได้ชำระแล้ว โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันเบิกใช้สินเชื่อ Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน จนถึงวันปิดบัญชี
 7. สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ