การลงทุน

การเปิดบัญชีลงทุน สามารถเปิดช่องทางใดได้บ้าง?

การเปิดบัญชีลงทุนสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. เปิดบัญชีลงทุนผ่านสาขา SCB (สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน) การเปิดบัญชีลงทุนที่สาขาใช้เวลาในการบัญชีไม่เกิน 9 นาที สามารถเลือกเปิดได้ทั้งบัญชีเงินฝาก กองทุน SCBAM และ บัญชีลงทุน SCBS ภายในการเปิดบัญชีครั้งเดียว ใช้แค่บัตรประชาชนแบบ Smart Card และมือถือ (เบอร์ที่ให้ไว้กับธนาคาร)  
  2. เปิดบัญชีลงทุนผ่านทาง SCB EASY App (สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อยุ่แล้ว) สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเมนู "การลงทุน" ได้ด้วยตัวเองโดยเลือกเปิดได้ทั้งกองทุนรวม หรือกองทุนประเภทอื่นๆ และหุ้นผ่าน SCBS
  3. เปิดบัญชีผ่านทาง RM (สำหรับลูกค้า Wealth)

การเปิดบัญชีลงทุนไม่มีขั้นต่ำ เพื่อความสะดวกในการจับจังหวะลงทุน สามารถเปิดบัญชีไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องลงทุนในทันทีก็ได้

การเปิดบัญชีลงทุนด่วนที่สาขา SCB ต่างกับเปิดบัญชีใน SCB Easy App อย่างไร?

การเปิดบัญชีที่สาขา SCB กับ SCB EASY App ต่างกันที่ช่องทางในการให้บริการและจำนวนบัญชีที่สามารถเปิดได้ต่อครั้ง โดยการเปิดบัญชีลงทุนด่วน ผ่านระบบ iOnboard ที่สาขาเป็นการให้บริการเปิดบัญชีโดยพนักงาน ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเปิดบัญชีผ่าน SCB EASY APP และลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีกับ SCB เนื่องจากการเปิดบัญชีครั้งเดียวสามารถเลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ได้พร้อมกันในครั้งเดียว (เปิดครั้งเดียว ได้ 3 บัญชี) ใช้เวลาในการเปิดบัญชีประมาณ 9 นาที

สำหรับการเปิดบัญชีผ่าน SCB Easy App จะต้องเป็นผู้ใช้บริการ SCB Easy App และเปิดบัญชีด้วยตนเองผ่านเมนูการลงทุนใน SCB EASY App ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ โดยจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน SCBAM และบัญชีลงทุน SCBS ได้เช่นเดียวกับระบบ iOnboard แต่จะต้องเปิดแยกกันในแต่ละบัญชี (ถ้าลูกค้าต้องการเปิดทั้ง 3 บัญชี จะต้องทำรายการรวม 3 ครั้ง)

เปิดบัญชีลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่

การเปิดบัญชีลงทุนไม่มีขั้นต่ำ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีกองทุน หรือหุ้น ไว้ก่อนได้โดยยังไม่ต้องเริ่มลงทุนใดๆ และหากต้องการเริ่มต้นลงทุนก็สามารถลงทุนด้วยตนเองผ่าน SCB EASY App ได้ทันที

อายุเท่าไหร่ ถึงเปิดบัญชีลงทุนได้?

สำหรับการเปิดบัญชีกองทุน SCBAM และ บัญชีลงทุน SCBS ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

อยากรู้ราคา หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะดูได้จากที่ไหนบ้าง

ดูได้ที่ www.scbam.com หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (SCBAM Call Center) โทรศัพท์ 02-777-7777 กด # กด 0 กด 6 

ช่องทางและเวลาในการทำรายการกองทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ เป็นอย่างไร

สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น. ได้ที่ SCB ทุกสาขา / บล. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2263-3500

 

บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด # กด 0 กด 6 / www.scbeasy.com กดเมนู การลงทุน--> EASY FUND หรือทาง APP SCB EASY ระหว่างเวลา 00:01-16:00 น.

ซื้อขายกองทุนผ่านตู้ ATM ต้องทำอย่างไร

สามารถสั่งซื้อ ขาย กองทุนผ่านทางตู้ ATM (ได้เฉพาะบางกองทุน) เพียงนำบัตร ATM/Debit/Credit ที่ใช้กับบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ทำรายการผ่านทางตู้ ATM โดยกดเข้าที่ อื่นๆ --> บริการอื่นๆ --> กองทุน โดยต้องมีการระบเลขทะเบียนลูกค้า และเลือกกองทุนที่ต้องการทำรายการ

 

สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 00:01 - 16:00 น. ของวันทำการธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม