สิทธิพิเศษ

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มกำไร และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือรับชำระเงินผ่านระบบ e-wallet (Alipay, WeChat Pay)
ลดภาระ

ลดภาระ

ลดภาระในการเก็บรักษาและนับเงินสดลดปัญหาการถูกโจรกรรม และปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ร้าน
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเงินที่ทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเพื่อเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป
สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต เป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก
รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย

รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย

รับสื่อส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์จากธนาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ ป้ายเปิดปิดประตูร้านค้า หรือสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลักษณะบริการ

เครื่องรูดบัตร EDC
เครื่องรูดบัตรเคลื่อนที่ Mobile EDC
เครื่องรูดบัตรมือถือ (Electronic Slip)PLUG ‘n PAY หรือมือถือรูดบัตร
เครื่องรูดบัตร EASY CASHIER (Electronic Slip)

เงื่อนไขการสมัคร

  • มีทำเลที่ตั้งในประเทศไทย
  • ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมแก่การรับบัตร
  • ไม่ทำธุรกิจ หรือขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต
  • มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก
  • เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัดกับธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

รายการ อัตราค่าบริการ
บริการร้านค้าบัตรชำระเงิน  
• บัตรเดบิตไทย 0.55%
• บัตรเครดิต Non Platinum 1.8%  (ลูกค้าสินเชื่อ SME 1.6%)
• บัตรเครดิต Platinum 2.4%  (ลูกค้าสินเชื่อ SME 2.2%)
• Alipay / Wechat 1.8%  (ลูกค้าสินเชื่อ SME 1.6%)

 

  1. สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงิน และ/หรือ ลูกค้าที่มีสัญญาการใช้บริการของกลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

  2. ตารางอัตราค่าบริการฯ ค. (7) นี้ ใช้แทนตารางเดิม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร EDC, QR บัตรเครดิต, Alipay, WeChat Pay Payment Gateway, API
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
• ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
• สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท    
• ใบจดทะเบียนพาณิชย์      
• ภาพถ่ายร้านค้า + ป้ายชื่อร้าน + สินค้า/ ตัวอย่างเว็บไซต์ + สินค้า + URL + Domain
• เฉพาะ API : API License Agreement    
• เฉพาะ Payment Gateway : Cancel Policy นโยบายการคืนเงิน ยกเลิกรายการ หรือคืนสินค้า    
• เฉพาะ Mobile EDC :
º แบบฟอร์มขอใช้บริการ SIM
º สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
º สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
   

เอกสารแนะนำบริการและแบบฟอร์ม

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา