1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
 

GRAB

เดินทางสุดคุ้ม ด้วยบัตรเดบิต LET’S SCB

Grab x บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด
รับคูปองเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับคูปองเงินคืนสูงสุด 5% เข้าบัญชี Grab ใน My Rewards เมื่อใช้บริการ Grab ทุกประเภท (ยกเว้น GrabFood) เฉพาะในประเทศไทย และชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
 3. จำกัดการรับคูปองเงินคืนสูงสุดต่อการทำรายการ 1 ครั้ง* ดังนี้
  • เงินคืนสูงสุด 1 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 21 บาท – 40 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 2 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 40.01 บาท – 60 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 3 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 60.01 บาท – 80 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 4 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 80.01 บาท – 100 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 5 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 100.01 บาท – 120 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 6 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 120.01 บาท – 140 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 7 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 140.01 บาท – 160 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 8 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 160.01 บาท – 180 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 9 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 180.01 บาท – 200 บาท
  • เงินคืนสูงสุด 10 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 200.01 บาทขึ้นไป
   *ไม่จำกัดจำนวนการรับคูปองเงินคืนต่อผู้ถือบัตรต่อเดือน
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด โดยเงินคูปองคืนจะเข้าและปรากฎอยู่ใน Grab ‘My Rewards’
 5. ผู้ถือบัตรจะต้องใช้คูปองเงินคืนที่ได้รับ สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการ Grab ครั้งถัดไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะสามารถใช้คูปองเงินคืนได้ครั้งละรายการหรือครั้งละ Rewards ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ Rewards ที่ได้รับทั้งหมด โดยไปที่หน้า Grab Home > More > Rewards > My Rewards
 6. สงวนสิทธิ์การใช้คูปองเงินคืนภายในหมวดหมู่เดียวกันเท่านั้น อาทิ ได้รับเงินคืนจากการทำรายการในหมวดหมู่ Transport จะสามารถใช้คูปองเงินคืนเป็นส่วนลดสำหรับรายการถัดไปในหมวดหมู่ Transport เท่านั้น เป็นต้น โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย
  • หมวดหมู่ Transport ประกอบด้วยบริการ JustGrab, GrabBike (Win), GrabCar, GrabCar Premium, GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan, GrabCar Luxe, GrabCar Plus, GrabAssist, Taxi 6-seater, GrabDriveYourCar, GrabDriveYourCar (Lady) รวมถึงการจองแบบ Rent and Advance booking
  • หมวดหมู่ Mart ประกอบด้วยบริการ GrabMart
  • หมวดหมู่ Express ประกอบด้วยบริการ GrabExpress - Bike, GrabExpress - Car, GrabExpress - Pickup, GrabAssistant
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 8. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ Grab กำหนด
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/
 10. ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777