1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

 

SCB M Insurance อุ่นใจได้ทุกเวลา พร้อมรับความคุ้มค่า ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บูธ SCB M

ซื้อประกันที่บูธ SCB M วันนี้ รับบัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สูงสุด 300 บาท และสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ 0% สูงสุด 10 เดือน*

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “SCB M INSURANCE”

สิทธิพิเศษ 1  รับฟรี! บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่ม SCB M INSURANCE ค่าเบี้ยฯ รายปีตามที่กำหนด ดังนี้ (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ค่าเบี้ยฯ รายปีต่อกรมธรรม์ รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า
5,000-9,999 บาท 100 บาท
10,000-24,999 บาท 200 บาท
25,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: SCB M Income Protection (25/15), SCB M Saving Plan (15/7), ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง (65/65), ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ (80/80), ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ (99/5), ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย (75/5, 75/10, 75/15, 75/20), SCB PA HAPPY, SCB PA HAPPY PLUS, ประกัน Pleasure Retirement (85/60), ประกัน OPD คุ้มครบ จบหายห่วง และประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการที่บูธ SCB M โดยใบคำขอเอาประกันภัยจะต้องลงนามและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่กำหนด รับบัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป มูลค่าที่ได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนค่าเบี้ยประกันรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่กำหนดไว้ในตาราง
 • ธนาคารจะดำเนินการส่งบัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่เดียวกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของลูกค้า หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์ โดยจะดำเนินการเป็นสองรอบดังนี้
  เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยระหว่างวันที่ รับบัตรกำนัลห้างฯ ภายในวันที่
  1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 15 มีนาคม 2565
  1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
 • บัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ใช้ได้ที่เดอะมอลล์ รามคำแหง, ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน โดยเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลโดยพิจารณาจากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย หากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยตรงกับรายการส่งเสริมการขายใดของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับของกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ หากมี 2 รายการส่งเสริมการขายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียว

 

สิทธิพิเศษ 2 รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเบี้ยฯ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อประกันและชำระผ่านบัตรเครดิต SCB M หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด
ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ 10 เดือน (เลือกแบ่งชำระ 3, 6, 10 เดือน)
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกผ่านบัตรเครดิต SCB M หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาแบ่งจ่าย 0% ต้องไม่เป็นวงเงินชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
 • ในช่วงเวลาการผ่อนชำระ ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมด ทันที
 • ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้น รายการแบ่งชำระค่าประกันภัยผ่านศูนย์บริการรถยนต์ทุกประเภท, รายการแบ่งชำระผ่านช่องทางธนาคาร, รายการเต็มจำนวน, ร้านค้าเช่า, Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันภัยและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินค่าเบี้ยคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขตามกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่บูธ SCB M หรือ SCB M Call Center โทร. 1295
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • เงื่อนในการใช้บัตรกำนัลฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ออกบัตรกำหนด

 

บูธ SCB M ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้แก่

 • เดอะมอลล์ รามคำแหง - ชั้น G บริเวณหน้าร้าน MK Restaurant
 • เดอะมอลล์ ท่าพระ - ชั้น 1 บริเวณเครื่องสำอาง
 • เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน - ชั้น 6 บริเวณ Food Court
 • เดอะมอลล์ บางแค - ชั้น G บริเวณทางเข้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ - ชั้น G บริเวณ Event Hall หน้าร้าน McDonald's
 • เอ็มโพเรียม - ชั้น 2 บริเวณทางเข้า Sports Mall
 • เอ็มควอเทียร์ - ชั้น G บริเวณทางเข้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต หน้าร้านไวน์
 • พารากอน - ชั้น G บริเวณหน้าศูนย์อาหาร