1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

จองแม่บ้านออนไลน์ รับส่วนลดสุดคุ้ม

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตและบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท รับส่วนลด 10% เมื่อจองใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ BENEAT และชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของ SCB

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท รับส่วนลด 10% เมื่อทำการจองใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ BeNeat ที่ www.beneat.co หรือ BeNeat Application โดยลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด ในช่องกรอกรหัส และเลือกชำระด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของ SCB ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับโค้ดส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 3. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี BeNeat ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 4. จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. เมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์ ต้องนำไปจองใช้บริการที่ www.beneat.co หรือ BeNeat Application ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หลังจากกดรับสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละการรับสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 7. ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. ธนาคารและบริษัทบีนีท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ เป็นที่สุด
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการให้บริการดังกล่าว กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัทบีนีท จำกัด โดยตรง โทร. 0-2113-1138 หรือไลน์ไอดี : @BeNeat
 10. เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเป็นไปตามนโยบายทางบริษัทบีนีท จำกัด กำหนด
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777