1 กุมภาพันธ์ 2564  – 31 มกราคม 2565

แค่มีเงินบาท ก็ช้อปออนไลน์คุ้ม ที่ LAZADA

เมื่อจ่ายด้วยบัตร PLANET SCB

 

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ครบตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ผ่าน www.lazada.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Lazada ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้เพียง 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน จำกัด 700 สิทธิ์ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 8,400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรหัสส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากลิงค์ lzd.co/planetscblaz (แถบพาร์ทเนอร์ชิพ) บน Lazada App หรือเว็บไซต์ www.lazada.co.th ทั้งนี้รหัสส่วนลดจะไม่ถูกแสดงในกรณีที่สิทธิต่อเดือนถูกใช้จนเต็มจำนวน
 4. ผู้ถือบัตรต้องสมัครเป็นสมาชิก Lazada และล็อคอินก่อนรับสิทธิ์การใช้ส่วนลด
 5. ผู้ถือบัตรจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตร PLANET SCB ก่อนการชำระเงินเท่านั้น
 6. ผู้ถือบัตรสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 800 บาทขึ้นไป (ยอดชำระหลังหักค่าขนส่ง ส่วนลดทุกประเภท และชำระเงินเต็มจำนวน โดยต้องเป็นยอดที่สะสมภายในวันเดียวกันเท่านั้น)
 7. Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดหากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกในทุกกรณี
 8. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันรายการขายอื่น ๆ ของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 9. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 10. เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Lazada กำหนด สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.lazada.co.th
 11. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lazada โทร. 02-018-0000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 13. ธนาคาร และ Lazada ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Lazada เป็นที่สุด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777