1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565
 

แค่มีเงินบาท ก็ช้อปออนไลน์สบาย ที่ SHOPEE

เมื่อจ่ายด้วยบัตร PLANET SCB

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่ Shopee หรือร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Shopee Application ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับส่วนลด 100 บาท/บัตร/เดือน
 • โค้ดส่วนลดของแต่ละเดือนจะแตกต่างกันออกไปดังนี้
  • โค้ดส่วนลด SCBPREFEB สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREMAR สำหรับวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREAPR สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREMAY สำหรับวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREJUN สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREJUL สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREAUG สำหรับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPRESEP สำหรับวันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREOCT สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPRENOV สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREDEC สำหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • โค้ดส่วนลด SCBPREJAN สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565
 • จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565
 • สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 โค้ด ต่อ เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Shopee Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 • กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Shopee ได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วหรือบัตรกำนัล หรือ นมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมายได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Shopee Website หรือ Application หรือก่อนการชำระเงิน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ https://shopee.co.th กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.shopee.co.th/hc/th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 02 017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Shopee (Thailand) เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777