1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

 

ช้อปฟิน อิ่ม Fun กับบัตรเติมเงิน SCB M VISA

ฟินกับคะแนนสะสม M Point ได้ทุกการใช้จ่าย ทั้งในห้างฯ และนอกห้างฯ คุ้มกับส่วนลด เมื่อช้อปสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สมัครวันนี้ ยิ่งคุ้ม!

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเติมเงิน SCB M VISA

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อสมัครพร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครบัตรครบ 8,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด พร้อมรับเลย E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Application ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครพร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครบัตรครบ 8,000 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อ
  • สมัครบัตรพร้อมทำการเติมเงินในวันที่สมัครบัตรครบ 8,000 บาทขึ้นไป และ
  • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินครบ 8,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้
  • ลูกค้าที่สมัครบัตรเติมเงิน พร้อมเติมเงินและใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • ลูกค้าที่สมัครบัตรเติมเงิน พร้อมเติมเงินและใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  • ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Ruby Red ให้กับผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ พร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครครบ 8,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินครบ 8,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • รับเลย E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่านทาง M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา รวม www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดภายในห้างฯ จำนวน 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon เพื่อกดรับ Code ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com จำนวน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ในวันถัดไปหลังจากสมัครบัตร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด“ เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
 • E-Coupon ส่วนลดภายในห้างฯ จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย
 • E-Coupon เพื่อรับ Code ส่วนลด สำหรับใช้ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ กรุณานำ Code ส่วนลดที่กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application ไปกรอกบนเว็บไซต์ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์ E-Coupon ส่วนลดสำหรับใช้ภายในห้างฯ 400 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 2,400 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์ E-Coupon เพื่อรับ Code ส่วนลดสำหรับใช้ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com 100 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 600 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon และ Code ส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้นสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, Food Court, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุบน M Card Application
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชั่นย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M Call Center โทร.1295

(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

(4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสูด 25%

รับส่วนลด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลกเท่ายอดซื้อ หรือ รับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ สามารถแลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด

(5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท

รับคูปองส่วนลดเงินสด (M Cash e-coupon) มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 800 M Point แลก, ผู้ถือบัตรสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน, รหัสที่ได้รับจะมีอายุ 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์, โปรดแสดงรหัสเพื่อใช้สิทธิ์กับพนักงานขาย, ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี, สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้, ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่ายทุกกรณี, คะแนน M Point ที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้, สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชั่นย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card แอปพลิเคชัน, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชันหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด