สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 30%** ส่วนลดค่ายา 10%* และฟรีค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน*** ณ โรงพยาบาลในเครือสมิติเวชที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64